Producten

Voor verschillende opdrachtgevers ontwikkelde Tempre de afgelopen vijftien jaar diverse producten.

Vanuit Tempre:

Voor het Landelijk Steunpunt Brede Scholen:

Integraal Kindcentrum en Brede scholen:

Ouderbetrokkenheid:

Hanzehogeschool Groningen:

Overig:

  • Bijdrage in Talentvol opgroeien, Acht jaar Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen, redactie Jeannette Doornenbal, september 2014
  • Bijdrage in Werken in de Brede School, een pedagogische benadering, Jeannette Doornenbal e.a. (Coutinho, Bussum, 2012)