Klanten

 • Landelijk Steunpunt Brede Scholen: adviseur
 • Gemeente Groningen: coach, interim-manager Onderwijs & Jeugd,  projectmanagement Vensterscholen, projectmanager transitie Vensterscholen
 • Gemeente Heerenveen, interim-management
 • Gemeente Leeuwarden, coach, organisatie en geven masterclasses
 • Gemeente Zaanstad, voorzitter beoordelingscommissie aanvragen brede scholen
 • Gemeente Súdwest Fryslan, evaluatie brede scholen, ondersteuning Peuterspeelzalen
 • Bisschop Möller Stichting, Friesland, projectmanager IKC-ontwikkeling
 • Hanzehogeschool Groningen, interim projectmanager diverse onderzoeksprojecten, onderzoeker ouderbetrokkenheid
 • Oberon, adviseur Lokaal Educatieve Agenda, cursusleider Lokaal Educatieve Agenda
 • Sardes, coach en ondersteuner VVE verbetertrajecten
 • VNG, invoering VVE bij diverse gemeenten
 • COP groep, interim-manager
 • Kindcentrum Wytgaard, begeleider invoering KC-Raad
 • Etuconsult, diverse ondersteuningstrajecten
 • Hulp&Welzijn, Leeuwarden, interim-manager jeugd
 • Amersfoortse Brede Scholen Combinatie, voorzitter auditcommissie brede scholen
 • Hebrew Univserity Jeruzalem, international Trainer Home Instructioin Program for Preschool Youngsters